16.04.2019 // Сніданок: Сирники з сметаною, батон з маслом, чай. // Обід: Суп болгарський, бігос з м'ясом, компот із сухофруктів, хліб. // Полуденок: Каша молочна пшенична, батон з маслом, чай.

Довідка про результати педагогічного обстеження показників компетенції, за вересень 2018/2019 навчальний рік

Освітня робота з дітьми в закладі дошкільної освіти здійснюється відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти України та освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина».

Для ефективного всебічного вивчення розвитку компетенції кожної дитини в вересні 2018 року було проведено діагностування дітей, яке дозволило визначити рівень показників компетенції  (знань, умінь і навичок) вихованців закладу дошкільної освіти.

З метою проведення цілеспрямованого  і повного педагогічного обстеження рівня компетенції відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти, вихователі оцінювали досягнення дітей кожної вікової групи за показниками (критеріями) всіх семи освітніх ліній («Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина у світі природи», «Дитина у світі культури», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Гра дитини», «Мовлення дитини») (методичні посібники «Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти» - Тернопіль/ Мандрівець 2017р.,

«Педагогічний моніторинг у ДНЗ» - Харків/Основа 2017р.)

Результати представлені в таблиці

Показники рівня розвитку компетенцій дітей відповідно до Базового компонента дошкільної освіти у вересні, 2018/2019 навчальний рік

ЗДО №50 екологічного напрямку

Освітні лінії

Групи  / Показники

№1

№2

№3

№ 8

№10

№11

№5

№9

№12

№4

№6

№7

Середнє знач. по ДНЗ

Особистість дитини

34%

36%

35%

47%

39%

40%

54%

54%

51%

67%

59%

54%

52%

Дитина в соціумі

36%

31%

48%

42%

35%

48%

56%

59%

52%

78%

58%

60%

50%

Дитина в природному довкіллі

35%

31%

31%

42%

32%

52%

56%

57%

55%

77%

74%

69%

51%

Дитина в світі культури

37%

38%

38%

32%

42%

46%

60%

60%

54%

70%

65%

65%

50%

Гра дитини

44%

42%

41%

68%

40%

58%

48%

60%

64%

84%

71%

68%

57%

Дитина в сенсорно-пізнав просторі

28%

30%

31%

46%

44%

53%

46%

55%

60%

77%

67%

64%

50%

Мовлення дитини

35%

35%

34%

44%

40%

44%

63%

56%

50%

68%

62%

64%

53%


Параметри оцінки якості освітнього процесу ( в %):

-  нижче 50% - низький рівень;

-  50-75% - середній рівень;

-  75-85%  - достатній  рівень;

-  85-100% - високий рівень.

Діаграма 1

Показники компетенцій за семи освітніми лініями відповідають низькому рівню. Найнижчий  показник (28%)  належить освітній лінії «Дитина в сенсорно – пізнавальному розвитку»

Діаграма 2

Показники компетенцій за семи освітніми лініями відповідають низькому рівню. Найнижчий  показник (30%)  належить освітній лінії «Дитина в сенсорно – пізнавальному розвитку»

Діаграма 3

Показники компетенцій за семи освітніми лініями відповідають низькому рівню. Найнижчий  показник (31%)  належить освітній лінії «Дитина в сенсорно – пізнавальному розвитку», «Дитина в природному довкіллі».

Діаграма 4

Показники компетенцій за  освітніми лініями: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина у світі культури», «Дитина в сенсорно – пізнавальному розвитку», «Мовлення дитини» відповідають низькому рівню;

за освітньою лінією «Гра дитини» - середньому рівню.

Найнижчий показник 32% належить освітній лінії «Дитина у світі культури»

Діаграма 5

Показники компетенцій за семи освітніми лініями відповідають низькому рівню. Найнижчий  показник (32%)  належить освітній лінії «Дитина в природному довкіллі».

Діаграма 6

Показники компетенцій за  освітніми лініям: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина у світі культури», «Мовлення дитини»  відповідають низькому рівню;

«Дитина в природному довкіллі»,  «Гра дитини», «Дитина в сенсорно – пізнавальному розвитку» - середньому рівні.

Найнижчий показник (40%) належить освітній лінії «Особистість дитини».

Діаграма 7

Показники компетенцій за освітніми лініями:  «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина у світі культури», «Гра дитини», «мовлення дитини» відповідають середньому рівні.

«Дитина в сенсорно – пізнавальному розвитку» (46%) – низькому рівні.

Діаграма 8

Показники компетенцій за семи освітніми лініями відповідають середньому рівню.

Середній показник (54% -60%) належить всім освітнім лініям.

Діаграма 9

Показники компетенцій за семи освітніми лініями відповідають середньому рівню.

Середній показник (50% -64%) належить всім освітнім лініям.

Діаграма 10

Показники компетенцій за освітніми лініями: «Дитина у світі культури», «Мовлення дитини» відповідають середньому рівню;

«Дитина в сенсорно – пізнавальному розвитку», «Дитина в соціумі», «Особистість дитини», «Дитина в природному довкіллі», «Гра дитини»   - достатньому рівню.

Діаграма 11

Показники компетенцій за семи освітніми лініями відповідають середньому рівню.

Середній показник (51% -74%) належить всім освітнім лініям.

Діаграма 12

Показники компетенцій за семи освітніми лініями відповідають середньому рівню.

Середній показник (54% -60%) належить всім освітнім лініям.

Середні показники компетенцій дітей відповідно вимог Базового компонента дошкільної освіти:

 • «Особистість дитини» — 52 %
 • «Дитина в соціумі» — 50 %
 • «Дитина в природному довкіллі» — 51 %
 • «Дитина у світі культури» — 50 %
 • «Гра дитини» — 57%
 • «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» — 50 %
 • «Мовлення дитини» — 53%

Висновок: Середні показники компетенцій знаходяться в діапазоні від 50 % до 57%.

Аналіз результатів педагогічного обстеження показав, що у вихованців на середньому рівні сформовані показники компетенцій за семи освітніми лініями. Найнижчий показник (52%) належить освітній лінії «Дитина в соціумі»», «Дитина у світі культури», «Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі».

Рекомендації:          

 1. Вихователям:
 • провести обстеження дітей, які не відвідували заклад дошкільної освіти, відповідно до результатів спланувати індивідуальну роботу з ними;
 • систематично реалізовувати сплановану індивідуальну роботу з дітьми (низького, середнього рівня), застосовувати до них більш диференційований підхід.
 • спрямувати освітній процес на досягнення соціально-закріпленого результату (заданої норми, вимог до розвиненості,навченості та вихованості  дитини).
 • забезпечити виконання вимог до обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь  і  навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе відповідно до               освітніх ліній:

Освітня лінія «Особистість дитини»

 • створювати сприятливі умови розвитку, виховання, навчання дітей в ЗДО (спокійне середовище, яке не пригнічує психічні процеси, відсутність стресових ситуацій, адекватність вимог до дитини, зростання дошкільника у прийнятному, найбільш відповідному його природі темпі);
 • формувати стійкий інтерес до різних видів рухової діяльності, з метою досягнення позитивних результатів у здоров’язбереженні дітей;
 • варіативно застосовувати ефективні профілактичні інноваційні оздоровчі технології: корекційна  гімнастика, дихальна гімнастика,  психогімнастика;
 • залучати дітей до оздоровчих технологій терапевтичного спрямування (арт-терапія, піскова терапія, казкотерапія, сміхотерапія, музична терапія, кольоротерапія, ігрова терапія).

Освітня лінія «Дитина в соціумі»

 • ставитися до дитини не з позиції над нею, а з позиції поряд і разом з дитиною. Діти й дорослі є партнерами в життєтворчому процесі, рівноправними учасниками освітнього процесу;
 • глибоко розуміти особливості розвитку кожної дитини, причини, що зумовлюють випередження чи відставання, певні нахили дітей, особливості поведін­ки дошкільників;
 • докорінно змінити свою позицію від­носно сім'ї для побудови повноцінного освітнього процесу, бачити в ній свого основного соціального замовника, працювати для неї і співпрацювати з нею, оскільки родинне виховання має пріоритет над суспільним;
 • схвалювати прагнення дитини розмірковувати, проявляти турботу про інших, допомагати їм, рахуватися з думкою інших, культурно, доброзичливо поводитися;
 • всебічно підтримувати активність кожної дитини, створювати умови для пробудження і розвитку її творчих сил, здібностей, обдарованості.

Освітня лінія «Дитина у природному довкіллі»

 • формувати еколого-пізнавальний розвиток шляхом експериментально-дослідницької діяльності дошкільників та виховання екологічно доцільної поведінки дітей.
 • стимулювати допитливість та інтерес до пізнання природи описами її об'єктів та явищ;
 • розвивати вміння класифікувати живу природу на основі безпосереднього сприймання та аналізу зовнішніх ознак, способів взаємодії із середовищем та живлення;
 • частіше спонукати дітей до фантазування, прогнозування, самостійних припущень та висновків.

Освітня лінія «Дитина у світі культури»

 • сприяти забезпеченню освітньо-культурнихпотреб дітей, створення умов для їх творчого, інтелектуального, та духовного розвитку.
 • схвалювати прагнення дитини розмірковувати, проявляти турботу про інших, допомагати їм, рахуватися з думкою інших, культурно, доброзичливо поводитися;
 • моделювати гуманну взаємодію з дорослими, ровесниками, виховувати культуру спілкування.

Освітня лінія  «Гра дитини»

 • створювати сприятливе ігрове розвивальне середовище, в якому б гармонійно поєднувалися всі складники мовленнєвого розвитку;
 • сприяти створенню в грі дитячого співтовариства, налагодженню рольової взаємодії, включенню старшого дошкільника в рольові діалоги;
 • задовольняти потребу в ігрових діях;
 • допомагати дитині в апробації майбутніх соціальних ролей;
 • стримувати недоброзичливі прояви щодо інших, навчати елементарних форм вербалізації власних переживань, опису свого настрою, стану за допомогою гри-пантоміми, пластичних етюдів, казки;
 • створювати умови для «психологічного розвантаження» дитини, забезпечувати їй можливість усамітнитися, перепочити від оточення.

Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

 • використовувати методи та прийоми, спрямовані на підвищення пізнавальної активності дошкільників.
 • націлюйте дитину обстежувати предмети, об’єкти, людей, порівнювати між собою, вчити збагачувати, закріплювати та використовувати власний досвід, тим самим виробляти звичку покладатися на нього уразі виникнення різних проблем;
 • збагачувати досвід відчуттів і сприймань (сенсорний) дитини;
 • підтримувати заплановану діяльність елементами несподіваності, сюрпризності, варіативності, при доборі засобів впливу орієнтуватися на індивідуальний життєвий досвід;
 • надавати дитині можливість досліджувати, експериментувати, запитувати, погоджуватися - не погоджуватися, перепитувати, виявляти сумнів, домагатися чіткої й доступної інформації.
 • заохочувати дітей до самостійних творчих пошуків.

Освітня лінія  «Мовлення дитини»

 • підвищувати рівень мовленнєвої активності, спонукаючи кожну дитину до учас­ті в обговоренні, даючи можливість висловлювати власні думки;
 • щоденно поповнювати, активізувати та автоматизувати словниковий запас дітей з різних сфер життєдіяльності;
 • чергувати мовленнєві завдання з іншими видами дитячої діяльності для збере­ження інтересу й ініціативності дітей до навчального матеріалу заняття;
 • закріплювати мовленнєві вміння, набуті на заняттях, під час різних видів діяль­ності.
 • використовувати чуттєвий та опосередкований способи ознайомлення зі словом;
 • підтримувати бажання дитини експериментувати зі словом, звуком, заохочувати до вироблення самостійних суджень з приводу довкілля, власного «Я», висловлюватися з власної ініціативи;
 • уникати втручання в розповідь дитини, виправляння помилок у процесі її мов­лення;
 • сприяти набуттю дітьми досвіду комунікативної взаємодії, даючи можливість спілкуватися з однолітками - запитувати, повідомляти, пропонувати, обстоюва­ти думки;
 • залучати дітей до активного контролю за мовленням того, хто відповідає, та оці­нювання відповіді мовця, ставлячи запитання;
 • пропонувати творчі завдання, опираючись на особистий досвід дітей.

Вихователь – методист                                                   Н.Г.Бакун


Моніторингове дослідження рівня розвитку психічних процесів у середніх групах ЗДО  №50 (жовтень 2018 року)

Методика обстеження: в середніх групах діагностика розпочинається із шкали розумового розвитку Біне-Сімона відповідно до вікових норм.

Проводиться діагностика пізнавальних процесів: уваги, сприймання, пам’яті, мислення за методикою Шарохіної.

Для вивчення уваги використовується гра «Що змінилося?».

Сприйняття кольору перевіряється в ході гри «Розклади кружечки по коробочках», додатково дитина визначає предмети відповідної форми (коло, квадрат, трикутник) та розміру (більший-менший), мет. "Ціле-частина" (розрізні картинки з 3-4 частин)

Рівень розвитку зорової пам’яті вивчається за допомогою предметних картинок (8 картинок із зображенням знайомих предметів).

Діагностика мислення проводиться за допомогою проби із методики  «Класифікація за загальним принципом» .

Узагальнена таблиця

Дата проведення : жовтень 2018 рік

Середні  групи 61 дитина

Група №5

Обстежено

20 дітей

Група №9

Обстежено

20 дітей

Група №12

Обстежено

21 дітей

%

%

%

Рівень розвитку психічних процесів

В.р.

41%

26%

45%

Вище с.р.

36%

48%

29%

С.р.

14%

18%

19%

Нижче с.р.

9%

4%

4%

Н.р.

-

4%

4%

Діагностика пам’яті

В.р.

55%

39%

34%

Вище с.р.

36%

44%

33%

С.р.

9%

13%

24%

Нижче с.р.

-

-

5%

Н.р.

-

4%

4%

Діагностика уваги

В.р.

46%

35%

59%

Вище с.р.

27%

26%

24%

С.р.

18%

30%

5%

Нижче с.р.

9%

5%

8%

Н.р.

-

4%

4%

Діагностика мислення

В.р.

50%

43%

53%

Вище с.р.

18%

30%

33%

С.р.

27%

22%

5%

Нижче с.р.

5%

5%

5%

Н.р.

-

-

4%

Діагностика сприймання

 

 

 

В.р.

32%

22%

43%

Вище с.р.

4%

17%

19%

С.р.

14%

22%

14

Нижче с.р.

50%

39%

24%

Н.р.

-

-

-

Рекомендації :

психологу – провести корекційно-розвиткові заняття з розвитку психічних процесів згідно річного плану, розробити індивідуальні програми для роботи з дітьми, що мають показники нижче вікової норми;

вихователям –  спонукати дітей до дослідницько-пошукової діяльності, розвивати мовлення дітей на заняттях та під час ігрової діяльності, проводити індивідуальну роботу щодо розвитку психічних процесів дітей, що мають показники нижче вікової норми.

батькам – формувати у дітей позитивну мотивацію на самостійну діяльність.


Моніторингове дослідження рівня розвитку психічних процесів у молодших групах ЗДО  №50 (жовтень 2018 року)

Методика обстеження: в молодших групах діагностика розпочинається із шкали розумового розвитку Біне-Сімона відповідно до вікових норм.

Проводиться діагностика пізнавальних процесів: уваги, сприймання, пам’яті, мислення за методикою Шарохіної.

Для вивчення уваги використовується гра «Що змінилося?».

Сприйняття кольору перевіряється в ході гри «Розклади кружечки по коробочках», додатково дитина визначає предмети відповідної форми (коло, квадрат, трикутник) та розміру (більший-менший).

Рівень розвитку зорової пам’яті вивчається за допомогою предметних картинок (7 картинок із зображенням знайомих предметів).

Діагностика мислення проводиться за допомогою гри «Четвертий зайвий» (виключення за ознакою родової категорії).

 Узагальнена таблиця

Дата проведення : жовтень  2018 рік

Молодші  групи 51 дітей

Група №8

Обстежено

20 дітей

Група №10

Обстежено

12 дітей

Група №11

Обстежено

19 дітей

%

%

%

Рівень розвитку

психічних

процесів

В.р.

37%

30%

41%

Вище с.р.

44%

40%

48%

С.р.

14%

18%

19%

Нижче с.р.

5%

12%

-

Н.р.

-

-

-

Діагностика пам’яті

В.р.

43%

36%

38%

Вище с.р.

36%

42%

33%

С.р.

17%

14%

24%

Нижче с.р.

4%

8%

5%

Н.р.

-

-

-

Діагностика уваги

В.р.

46%

39%

47%

Вище с.р.

27%

26%

40%

С.р.

18%

30%

5%

Нижче с.р.

9%

5%

8%

Н.р.

-

-

-

Діагностика мислення

В.р.

50%

43%

57%

Вище с.р.

18%

30%

33%

С.р.

27%

22%

5%

Нижче с.р.

5%

5%

5%

Н.р.

-

-

-

Діагностика сприймання

 

В.р.

32%

22%

43%

Вище с.р.

4%

17%

19%

С.р.

14%

22%

14

Нижче с.р.

50%

39%

24%

Н.р.

-

-

-

Рекомендації :

вихователям – сприяти всебічному розвитку потенціалу дітей , розвивати мовлення дітей на заняттях та під час ігрової діяльності;

батькам – формувати у дітей позитивну мотивацію на самостійну діяльність.

Узагальнена таблиця моніторингового дослідження рівня розвитку психічних процесів дітей старших груп ЗДО №50 ( жовтень 2018 року)

Мета:дослідити рівень розвитку психічних процесів дітей старших груп.

Методика обстеження (короткий опис):діагностична методика спрямована на визначення сформованості зорової та слухової пам’яті, уваги, мислення, сприймання у дітей старших груп. Кожне завдання виконується за відповідним часом та оцінюється у відповідності із швидкістю та правильністю виконання.

Кількість та контингент досліджуваних: 79 дітей старшого дошкільного віку (вересень-жовтень 2018 року).

 

№ групи

рівень

Психічні процеси

Пам ять

Увага

Мислення

Сприймання

зорова

слухова

 

 

 

%

%

%

%

%

Група №4

Дітей 27

В

70

33

26

41

52

С

30

63

44

59

44

Н

-

4

30

-

4

Група №6

Дітей 24

В

67

29

12

54

71

С

33

67

42

42

25

Н

-

4

46

4

4

Група №7

Дітей 28

В

68

14

14

39

43

С

32

79

39

57

53

Н

-

7

47

4

4

Загалом дітей 78

В

68%

25%

18%

44%

54%

С

32%

70%

42%

53%

42%

Н

-

5%

40%

3%

4%

Загалом :

пам"ять зорова

високий рівень розвитку 68%

середній рівень розвитку 32%

нижче вікової норми 0%

пам"ять слухова

високий рівень розвитку 25%

середній рівень розвитку 70%

нижче вікової норми 5%

увага

високий рівень розвитку 18%

середній рівень розвитку 42%

нижче вікової норми 40%

мислення

високий рівень розвитку 44%

середній рівень розвитку 53%

нижче вікової норми 3%

сприймання

високий рівень розвитку 54%

середній рівень розвитку 42%

нижче вікової норми 4%

Рекомендації:

психологу – спланувати корекційно-розвиткову роботу, що дасть можливість покращити показники дітей, що мають низький рівень розвитку психічних процесів за окремими показниками;

вихователям – ознайомитись з результатами діагностики, окреслити проблемні моменти;спланувати індивідуальну роботу з дітьми; працювати над розвитком уваги та слухової пам"яті;

батькам – продовжувати індивідуальні заняття з дитиною щодо розвитку психічних процесів.

Якщо сподобалась сторінка, не забудь поділитися в соціальних мережах