24.09.2020 // Сніданок: Вареники ліниві з сметаною, батон з маслом, кавовий напій з молоком. // Обід: Суп селянський, печеня по-домашньому, компот із сухофруктів, хліб. // Полуденок: Каша молочна пшоняна, батон з медом, чай.

Звіт завідувача ДНЗ№50

Войтович Людмили Степанівни

перед колективом та громадськістю

на загальних зборах

за 2017-2018 н.р.

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 №178, зміст звіту зроблений на підставі "Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю".

Мета:

подальше утвердження відкритої та демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом;

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

    Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституція України, - Закон України "Про освіту", - Закон України "Про дошкільну освіту", - "Положення про дошкільний навчальний заклад", - Базового компоненту дошкільної освіти України, - Закону України "Про охорону праці", - Закону україни "Про цивільну оборону", - Закону України "Про дорожній рух", - Закону України "Про відпустки", - Закону України "Про мови", - Державного стандарту, - "Базового компоненту дошкільної освіти", - Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років "Я у світі, - "Програми "Освіта. Україна ХХІ століття", а також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.

    Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

     Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №50 екологічного напрямку Рівненської міської ради засновано 11.02.1986 року. З 20 листопада 2006 року(наказ №621-осн.) заклад здобув статус екологічного напрямку. Приміщення закладу типове: 14-групове. Проектна потужність 225 місць. У   закладі функціонує 12 груп, з них 3 – для дітей перед дошкільного віку, 9 – дошкільного.

    Комплектування груп відбувається за віковим принципом, індивідуальними потребами та з урахуванням запитів батьків. Діти зараховуються до закладу згідно електронної черги.

Станом на 1 вересня 2017 року списковий склад становив 338 дитини:

 • раннього віку – 70 дитини,
 • дошкільного віку – 268 дитини.

    За останні роки прослідковується характерна тенденція до зростання чисельності дітей. В 2017-2018 навчальному році згідно електронної черги було прийнято 146 дітей.

Дошкільною освітою було охоплено всіх дітей п'ятирічного і шестирічного віку.

         В 2017-2018н.р. перевантаження закладу становить 49%. Це пояснюється зростанням потреби у суспільній дошкільній освіті, збільшенням народжуваності дітей та авторитету закладу.

         З метою забезпечення дошкільною освітою дітей, які не відвідують заклад, проводиться щорічний їх облік, де чітко вказується форми здобуття дошкільної освіти.

А саме:

 • відвідування консультативного центру,
 • залучення до організованих груп за віком без харчування.

 

    Адміністрація та колектив ДНЗ  створюють належні умови для повноцінного та гармонійного розвитку вихованців.

   Матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення, умови для життєдіяльності дітей покращилися на 38%, стали більш якісними, раціональними, безпечними. 

Технічний стан будівлі задовільний. За рік він покращився на 40%, а саме:

- ремонт буфетних кімнат в групових осередках (укладання лицювальної плитки, встановлення меблів, ремонт системи водопостачання);

- встановлення дверей;

- перекриття майданчиків;

- ремонт роздягалень (укладання ламінату, перетирання стін);

- ремонт загального туалету;

- ремонт електрощитової та бойлерної;

- заміна двох пожежних ящиків;

- облаштування кімнат для гурткової роботи;

- ремонт кладової на кухні;

- ремонт та встановлення ігрових споруд на майданчиках;

- придбання дитячих столів, стільчиків, меблів;

- ремонт коридорів загального користування (укладання лицювальної плитки, перетирання стін).

      Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, повністю огороджена. На спортивному майданчику обладнання підтримується в задовільному стані; також кожен ігровий майданчик має свій квітник, утримується в чистоті. 

Смітники огороджені, закриті. На території оформлені городи, які є об'єктом дослідження і праці. 

    Завідувач приділяє велику увагу добору кадрів. В закладі створені всі умови для професійної самореалізації різних категорій працівників.

Рівень забезпеченості кадрами в 2017-2018 н.р. був добрий. Однак відкритою залишалась посада музичного керівника.

Педагогічний склад колективу:

в дошкільному закладі працює 26 педагогів (+9 у відпустці по догляду за дитиною). З них 19 вихователів, 2 музичних керівника, 1 інструктор з фізкультури, 1 практичний психолог, 1 керівник гуртка з англійської мови, 1 вчитель-логопед. 

  В 2017-2018 н.р. було атестовано 8 (30,8%) педагогів. Пройшли курси підвищення кваліфікації  при РОІППО  3 (11, 5%) педагога. 

    У 2017-2018 н.р.  колектив дошкільного навчального закладу  ясел-садка №50 екологічного напрямку, керуючись Законом України "Про дошкільну освіту", Базовим компонентом дошкільної освіти, закінчив роботу над науково-методичною темою "Використання інноваційних технологій та психолого-педагогічного проектування діяльності в екологічному розвитку дошкільників", якій були підпорядковані такі завдання:

1. здійснення інтегрованого підходу в процесі виховання, навчання, розвитку дошкільників на засадах методології ППП (психолого-педагогічних проектів);

2. подальше використання здоров'язберігаючих технологій з метою збереження та зміцнення фізичного, психічного, духовного здоров'я дитини, оптимізацію рухового режиму, забезпечення оздоровчої спрямованості освітньо-виховного процесу;

3. розвиток екологічної діяльності у дітей дошкільного віку в контексті реалізації програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у світі";

4. скоординування роботи педагогічного колективу та художньо-естетичний розвиток дошкільників.

та оздоровчий період

1. здійснення комплексного підходу до зміцнення та збереження фізичного, психічного, духовного та соціального здоров'я дітей дошкільного віку шляхом використання нетрадиційних технологій оздоровлення;

2. розвиток інтелектуальних здібностей дітей дошкільного віку у процесі спілкування дітей з природою.

 

    Упродовж року велась систематична робота з удосконалення розвивального предметно-ігрового середовища. Моніторинг оснащення предметно-ігрового розвивального середовища засвідчив, що воно значно поповнилось матеріалами та обладнанням: осередок здоров'я (фізкультурний) - 65%, осередок самоорганізації (куточок чергових, знаряддя і атрибути побутової праці, самообслуговування, праці в природі, художньої праці) - 55%, осередок пізнавальної діяльності (математичний, екологічний, народознавчий) - 48%, художньо-естетичний осередок (образотворчий, літературний ) - 35%, осередок психологічного розвантаження - 15%, мовленнєвий осередок - 35%. Наповнюваність ігрових осередків у 2017 році зросла на 45% у порівнянні з минулим роком. Ігрове середовище збагатилось не лише за рахунок кількісного накопичення, а через покращення якісних параметрів.

    Методична робота з педагогічними кадрами проводилась згідно структури, диференційовано з урахуванням досвіду, стану, рівня підготовки педагогічних кадрів, координувалась на основі вивчення результативності, освітньо-виховного процесу, а також в діагностуванні професійного рівня педагогів і спрямовувалась на:

 - реалізацію проблемної теми закладу;

- впровадження інноваційних освітніх технологій, аналізу результатів роботи та вибір доцільних;

- реалізацію принципу особистісно-орієнтованої моделі дошкільної освіти, здійснення гуманістичного, компетентнісного, інтегрованого підходів в організації освітньо-виховного процесу;

- підвищення педагогічної майстерності, творчості, інноваційної компетентності.

Завдяки такій спрямованості, вдалося:

- освітній режим провести у режимі розвитку;

- підвищити професіоналізм, інноваційну грамотність та творчий потенціал педагогічного колективу, що й спонукало фахівців до самоосвіти та самореалізації.

    Анкетування щодо виявлення результатів діяльності педагогів з оновлення змісту освітнього процесу засвідчило такий рівень потенційних можливостей: 84% педагогів працюють над зміною змісту освіти і його дидактичним забезпеченням, решта стикаються з труднощами й тому виконують завдання вище окресленого напрямку. 25% вихователів мають первинну обізнаність щодо новітніх технологій; 92% вихователів прагнуть удосконалювати рівень своїх умінь і теоретичних знань; 94% вихователів приділяють достатньо уваги індивідуальній роботі з дітьми; 98% працюють над вивченням  певної проблеми.

   Підвищенню професіоналізму, вдосконаленню педагогічної майстерності, розвитку інноваційної компетентності, творчості, координування дій педагогів сприяли якісно проведені як традиційні, так і не традиційні форми методичної роботи з кадрами.

    З метою вирішення основних завдань проведено 95% із запланованих заходів. Вони розраховані на згуртованість педагогічного колективу, забезпечували взаємодію адміністрації і педагогів.

     Під час навчального року дошкільний заклад проводив для вчителів-логопедів міста методичне об'єднання з теми: "Використання нетрадиційних методів у логопедичній роботі". 

      Забезпечення єдності вимог дошкільного закладу і сім'ї у вихованні та навчанні дітей досягається завдяки втіленню принципу інтеграції суспільного та родинного виховання, співпраці батьків і педагогічного колективу у вирішенні завдань розвитку особистості дитини.

     З метою розвитку у дітей у дітей індивідуальних, гуманітарних, творчих задатків кожної дитини упродовж року в закладі працювали гуртки за інтересами. Вихованці вивчали англійську мову, займалися в хореографічній студії, інтелектуальному гуртку, грали на дитячих інструментах, сольно виконували пісні, що й забезпечило розвиток у них співочо-танцювальних, творчих та артистичних здібностей, інтелекту, мовлення.

    В закладі створені всі умови щодо соціального захисту дітей. Станом на 01.09.2017 р. налічувалось 69 дітей пільгових категорій, з них 30 дітям забезпечуються безкоштовне харчування.

 • діти з багатодітних родин – 36 дітей,
 • діти-інваліди – 2 дітей,
 • діти, батьки яких перебували в зоні АТО – 20 дітей,
 • діти з малозабезпечених сімей -10 дитина ,
 • діти, що мають опіку – 1 дитина.

    Змістовно та ефективно проводилась медична робота під керівництвом сестри медичної старшої Пагуби Марії Анатоліївни та лікарем-педіатром Гардамалою Іриною Миколаївною. Проведений поглиблений огляд всіх дітей лікарем-педіатром та вузькими спеціалістами дітей старших груп. За результатами моніторингу росту і розвитку дітей в закладі 204 дитини (61.2 %) - І групи здоров'я, 111 дітей (33,3 %) - ІІ групи здоров'я, 18 дітей (5,5%) - ІІІ групи здоров'я.  Медична сестра здійснювала систематичний контроль за станом фізичного виховання, дотримання санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічним режимом, повітряного, рухового, світлового режимів, проведенням всіх фізкультурно-оздоровчих заходів, проведенням санітарно-освітньої роботи перед персоналом та батьками ДНЗ, контроль за методикою проведення занять та їх вплив на організм дитини.

   Систематично інструктори з фізкультури та медична сестра проводили індивідуальні, індивідуально-групові заняття з часто хворіючими дітьми, заняття з корекції фізичних вад у дітей, нетрадиційні загартувальні процедури: фіточай, аромотерапія, музикотерапія, сміхотерапія, казкотерапія та ін.

   Питання фізичного виховання, оздоровлення дітей, зниження захворюваності постійно знаходилися на контролі в адміністрації та  медичної сестри, розглядались на виробничій нараді. Аналіз показав, що дитяча захворюваність органів дихання зросла на 20%,  проте знизилась інфекційна захворюваність на 18% ніж в минулому році.  На "Д" обліку стояло 26 дітей. 

   Харчування здійснювалось на основі "Інструкції з організації харчування". Аналіз стану харчування в закладі в 2018 році  показав, що воно є якісним, безпечним, кращим у порівнянні з 2016 - 2017 навчальним роком. На належному рівні ведеться ділова документація з харчування старшою медичною сестрою, комірником, шеф-кухарем. За організацією харчування, технологією приготування та видачею готових страв здійснювався систематичний контроль з боку адміністрації, медичного персоналу, комісії з організації харчування та збереження харчових продуктів, громадськості, Держпродветслужбою. Ведеться контроль за якістю продукції та наявності сертифікатів якості на неї, радіологічного контролю. Аналіз виконання норм дозволяє зробити висновок, що харчування в закладі було раціональним, збалансованим, вітамінізованим. З метою профілактики простудних захворювань у закладі щоденно проводиться С-вітамінізація третьої страви, готуються фіточаї.

Керівництво закладу працює в тісній співпраці з профспілкою, органами громадського самоврядування закладу.

За період 2017-2018 н.р. відсутні зауваження щодо контролю та керівництва закладом з боку управління освіти та органів місцевого самоврядування не було. 

Звернення громадян в основному стосувались влаштування та переведення дітей.

Проблеми закладу:

- ремонт підпірних стінок;

- ремонт фасаду;

-подальше асфальтування території;

- облаштування ігрових та спортивного майданчиків. 

 

За навчальний період з 01 вересня 2017року 31 травня 2018року використано:

бюджетних коштів:

26 000 - ремонт водопостачання;

1200 грн - аптека.

 

Подаровано батьками:

 

посуд, куточок чергових, меблі дитячі, телевізори, електротовари, канцтовари, іграшки, жалюзі,  господарчі витрати, будівельні матеріали, ремонт системного блока, мультимедія, товари для поточного ремонту, товари для ремонту сантехнічного обладнання.

 

Всього на суму: 98 250 грн.

 

Я особисто як керівник закладу щиро вдячна Вам, батьки, за те, що Ви люди не байдужі, що Вас цікавить кожна прожита дитиною хвилина в нашому дошкільному закладі. Завдяки нашій спільній роботі діти зростають здоровими та щасливими.

 


 

Звіт директора ЗДО №50

Войтович Людмили Степанівни

перед колективом та громадськістю

на загальних зборах

за 2018-2019 н.р.

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 №178, зміст звіту зроблений на підставі "Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю".

Мета:

подальше утвердження відкритої та демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом;
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.   

Загальні відомості про ЗДО

Головною метою ЗДО є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №50 екологічного напрямку Рівненської міської ради засновано 11.02.1986 року. З 20 листопада 2006 року(наказ №621-осн.) заклад здобув статус екологічного напрямку. Приміщення закладу типове: 12-групове. Проектна потужність 275 місць. У   закладі функціонує 12 груп, з них 3 – для дітей перед дошкільного віку, 9 – дошкільного.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей;  формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснюю я, директор, згідно з Статутом.

Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституція України, - Закон України "Про освіту", - Закон України "Про дошкільну освіту", - "Положення про дошкільний навчальний заклад", - Базового компоненту дошкільної освіти України, - Закону України "Про охорону праці", - Закону україни "Про цивільну оборону", - Закону України "Про дорожній рух", - Закону України "Про відпустки", - Закону України "Про мови", - Державного стандарту, - "Базового компоненту дошкільної освіти", - Програми для дітей від двох до семи років "Дитина», - "Програми "Освіта. Україна ХХІ століття", а також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.

Комплектування груп відбувається за віковим принципом, індивідуальними потребами та з урахуванням запитів батьків. Діти зараховуються до закладу згідно електронної черги.

За останні роки прослідковується характерна тенденція до зростання чисельності дітей. В 2018-2019 навчальному році згідно електронної черги було прийнято 117 дітей.

В 2018-2019н.р. перевантаження закладу становить 49%. Це пояснюється зростанням потреби у суспільній дошкільній освіті, збільшенням народжуваності дітей та авторитету закладу.

З метою забезпечення дошкільною освітою дітей, які не відвідують заклад, проводиться щорічний їх облік, де чітко вказується форми здобуття дошкільної освіти.

А саме:

 • відвідування консультативного центру,
 • залучення до організованих груп за віком без харчування.

Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально- виховного процесу у навчальному закладі

Адміністрація та колектив ЗДО створюють належні умови для повноцінного та гармонійного розвитку вихованців.

Керуючись основними положеннями нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної освіти та планом роботи на 2018-2019 навчальний рік,  директор та педагогічний колектив зосереджував увагу на пошук оптимальних засобів навчання та виховання дітей з метою реалізації пріоритетних завдань, визначених на основі аналізу роботи дошкільного закладу за попередній навчальний рік, а саме:

 • продовжувати забезпечувати належні умови для отримання дошкільної освіти, відповідно до вимог Державного стандарту,  впровадження інноваційних освітніх технологій та методик;
 • спрямувати роботу на розвиток патріотичного виховання у контексті розвитку морально-духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку у процесі ознайомлення з природою рідного краю;
 • розвивати комунікативно-мовленнєву компетенцію та творчі здібності дітей дошкільного віку в процесі навчання і виховання під час різних видів діяльності;
 • продовжити формувати здоров’язберігаючу компетентність дітей шляхом активізації рухового режиму та забезпечення доступних знань та умінь про здоровий спосіб життя;
 • спрямовувати роботу з екологічного виховання дошкільників у процесі організованої пошуково-дослідницької діяльності, розширювати знання про власний організм, розуміння цінності життя і здоров’я людей, їх залежності від природного довкілля;
 • забезпечувати системний, творчий підхід у використанні педагогами в роботі з дітьми інноваційних та сучасних інформаційних технологій.

У 2018-2019 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ЗДО, організацію роботи  по безпеці життєдіяльності учасників освітнього процесу. Під час проведення педрад, семінарів використовувалися інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи і т.д. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювалися, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи.

Моніторинг рівня засвоєння вимог  базової програми всіх вікових груп є основним показником педагогів та усього колективу  у цілому. За результатами діагностики  дошкільників по засвоєнню програм «Дитина»  рівень знань дітей відповідає вимогам даної програми.

Вжиті завідуючою дошкільним навчальним закладом заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку.

З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою дитячого садка,  традиційно,  у жовтні та травні було проведено Тиждень відкритих дверей для батьків наших вихованців та батьків мікрорайону. Була надана можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, заняття, вернісажі дитячих та колективних з вихователями робіт, оглянути предметно – ігрове середовище групових кімнат.

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017р. № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», з метою забезпечення організації та проведення обліку дітей дошкільного віку, дотримання конституційних вимог щодо охоплення їх навчанням в закладі дошкільної освіти, створення належних умов для здобуття громадянами дошкільної освіти у нашому ЗДО, створена робоча група для організації обліку дітей від народження до шести років, які проживають в даному мікрорайоні. Таким чином, педагогічним колективом закладу було складено банк даних дітей, які не відвідують дошкільний заклад, та проведено моніторинг результативності охоплення дошкільної освітою дітей цієї категорії . Виявилося, що 100% дітей, яким виповнилося 5 років, відвідують заклад.

Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Методичний кабінет ЗДО є науково- методичним осередком для педагогів та батьків. Саме в методичному кабінеті  створено банк даних інноваційних технологій  з  такими  даними: візитна  картка технології, адреси  досвіду, джерела  інформації. Зібрана  відповідна  література, каталоги  журнальних  та  газетних  статей, методичні рекомендації  щодо  впровадження  інновацій у  роботу  з  дітьми.

З метою удосконалення освітньої роботи педагоги ЗДО на  протязі  навчального  року використовували  такі інноваційні програми та технології:

-  Технологія раннього читання (авт. Зайцев М.) – вихователі: Л.О.Юсин, Р.П.Козлюк,  Л.М.Полюхович, Ю.О.Лимар, Л.Л.Брижицька;

 • «Розвивальне читання» ( авт..Л.Шелестова) – вихователь О.А.Шевчук;
 • «Логіки світу» (авт..І.Стеценко) - вихователь Ю.В. Полюхович
 • «Sand play» (авт..Д.Калф) – вихователі І.М.Дахнова, К.В.Гольонко;
 • Методика Л.Шульги «Методика розвитку творчих здібностей на заняттях з малювання» - вихователі Л.І.Петруніна, Ю.В.Пасічник;
 • освітній курс «Дошкільнятам про освіту сталого розвитку»- вихователі О.А.Гриневич, В.М.Сич;
 • методика ейдетики – вихователі Н.В.Степчук, І.М.Суркова;
 • «Англійська мова для дітей дошкільного віку» (авт..Кулікова, Т.Шкваріна) – вихователь Н.Ю.Дікал;
 • методи мнемотехніки – вихователі О.О.Кушнір, А.В.Петричук.

Педагоги виявляють творчу ініціативу, стійкий інтерес до актуальних проблем; ведуть дослідницьку роботу, є активними учасниками методичних об’єднань міста,інтернет -  вебінарів, активно співпрацюють з РОІППО.

Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи

Варіативна складова змісту дошкільної освіти, визначена Базовим компонентом, реалізовується через роботу гуртків.

У 2017/2018 навчальному році, відповідно до запитів батьків, з урахуванням здібностей та інтересів дітей, було організовано: гурток пізнавально – екологічного розвитку «Віконечко в природу» для дітей 6 – го року життя, керівник О.А.Гриневич; гурток англійської мови  для дітей 5,6 – го років життя, керівник О.С.Метка; гурток степ – аеробіка 5 – й рік життя, керівник І.Г.Архіпова; гурток хореографії  для дітей  4,6 – й рік життя, керівник С.М.Равська.

Згідно з вимогами Базового компонента варіативна складова становить не більше 20% загального обсягу програми і часу на її реалізацію, тому робота з дітьми проводиться у час, відведений для самостійної діяльності дітей, у другій половині дня (1-2 рази на тиждень).

В нашому закладі, реалізуючи варіативну складову Базового компоненту, ми намагаємося об’єднувати зусилля адміністрації ЗДО, педагогів, дітей та їх батьків. Проведено організаційно-методичну роботу вЗДО щодо створення умов для виконання варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти: поповнено матеріально-технічну базу, розширено напрямки безкоштовних гуртків.

Ефективність гурткової роботи значною мірою зумовлювалася належним програмно-методичним забезпеченням. Робота гуртків будувалася за парціальними програмами  рекомендованими МОН та складеними їх керівниками на основі власних доробок, запозиченого педагогічного досвіду, освітніх інновацій.

Гуртки є дієвою формою організації дитячої життєдіяльності і становлять невід`ємну частину освітньої роботи.

Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу – є одним із провідних напрямків роботи директора ЗДО. В зв’язку з процесами модернізації дошкільної освіти великої уваги набуває створення сприятливих умов для розвитку дитини. Цьому сприяє впровадження інноваційних освітніх технологій у навчальний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданням, сучасним дидактичним матеріалом.

Матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення, умови для життєдіяльності дітей покращилися на 38% в порівнянні з минулим роком,  стали більш якісними, раціональними, безпечними. 

Технічний стан будівлі задовільний. За рік він покращився на 40%, а саме:

- ремонт буфетних кімнат в групових осередках (укладання лицювальної плитки, встановлення меблів, ремонт системи водопостачання);

- встановлення дверей;

- перекриття майданчиків;

- ремонт роздягалень (укладання ламінату, перетирання стін);

- ремонт загального туалету;

- ремонт електрощитової та бойлерної;

- заміна двох пожежних ящиків;

- облаштування кімнат для гурткової роботи;

- ремонт кладової на кухні;

- ремонт та встановлення ігрових споруд на майданчиках;

- придбання дитячих столів, стільчиків, меблів;

- ремонт коридорів загального користування (укладання лицювальної плитки, перетирання стін).

Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, повністю огороджена. На спортивному майданчику обладнання підтримується в задовільному стані; також кожен ігровий майданчик має свій квітник, утримується в чистоті. 

Смітники огороджені, закриті. На території оформлені городи, які є об'єктом дослідження і праці. 

Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання

У 2018-2019 навчальному році батьківський комітет приймав участь в навчально-виховному процесі та зміцненні матеріальної бази ЗДО.   

З 01.09.2018 року до 31.05.2019 року за батьківські кошти  придбано і поставлено на облік:

4 телевізори, патріотичний куточок, столик для піскотерапії, ролети, жалюзі, дитячі столики, канцтовари, миючі засоби, дитячі іграшки, килим, методична та дитяча література, посуд, корзини для іграшок, комод пластиковий. Встановлені пластикові вікна та пластикові протипожежні віконечка, двері, парканчик дитячий. Проведено капітальний ремонт туалетної кімнати, перекриття майданчика, ремонт всіх приміщень.

За бюджетні кошти станом на 01.06.2019 року  придбано:

 • Оплата послуг 34.000 та придбання 10.000;
 • Канцтовари;
 • Підписка;
 • Придбання сантехніки;
 • Ремонт кухонного обладнання (електроплита, електрокип’ятильник);
 • Ремонт принтера;
 • Навчання працівників з електробезпеки, цивільного захисту;
 • Придбано постільну білизну.

Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими кадрами та доцільність їх розстановки

В ЗДО проводиться   робота, спрямована на забезпечення перспективи та прогнозування потреб закладу у працівниках та оптимізація кадрового забезпечення.

Педагогічний процес у ЗДО №50 забезпечують кваліфіковані спеціалісти:

в закладі дошкільної освіти  працює 25 педагогів (+9 у відпустці по догляду за дитиною). З них 20 вихователів, 1 музичних керівника, 1 інструктор з фізкультури, 1 практичний психолог, 1 керівник гуртка з англійської мови, 1 вчитель-логопед. 

Директор приділяє велику увагу добору кадрів. В закладі створені всі умови для професійної самореалізації різних категорій працівників.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей та педагогічних працівників

Згідно із Законом України «Про охорону праці» у ЗДО здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників освітньо – виховного процесу. Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітньо – виховного процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.

За період роботи ЗДО у 2018-2019 н.р. нещасних випадків з дітьми під час освітньо – виховної роботи і робітниками на робочому місці не відбувалося.

Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно – оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання.

Адміністрація закладу організовувала хороші умови для праці та освітньо – виховної діяльності членів трудового колективу.

При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоровя дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму.

Організовано проводяться при прийомі на роботу і періодичні ( двічі на рік) медичні огляди працівників.

Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці. Він також здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

Робота педагогічного колективу та всіх робітників ЗДО щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти,  який спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі. Тому робота нашого ЗДО з профілактики дитячого травматизму має такі завдання:

- поліпшення якості навчально – виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя;

- удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоровя та життя;

- пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків;

- проведено інструктаж з першочергових дій персоналу і посадових осіб ЗДО у разі загрози виникнення терористичних або деверсійних актів.

Відповідно до наказу відділу освіти Рівненської  міської ради від 25.03.2019

№ 130-осн. «Про проведення Дня цивільного захисту, Тижня безпеки дитини та об’єктового тренування», наказу ЗДО №50 від 26.03.2019 №28-осн. «Про проведення Тижня безпеки дитини та об’єктового тренування в закладі дошкільної освіти» та з метою формування у кожного учасника освітнього процесу внутрішньої мотивації свідомого ставлення до власної безпеки, реальну готовність до дій в умовах надзвичайної ситуації, створення безпечних та нешкідливих умов для розвитку, виховання та навчання дітей з 22 по 26 квітня 2019 р. у ЗДО був проведений Тиждень безпеки дитини та об’єктового тренування.

Основними цілями та завданнями Тижня з охорони праці та безпеки життєдіяльності:

- вироблення у дітей дошкільного віку умінь і навичок захисту свого життя і здоров’я під час небезпечних ситуацій;

- формування та розвиток у дітей дошкільного віку високих морально-психологічних якостей: відваги, мужності, витримки, ініціативи і кмітливості, тощо ;

- удосконалення теоретичних знань і практичних навичок педагогічних працівників та працюючого персоналу закладу з питань захисту від наслідків надзвичайних ситуацій;

- поліпшення якості навчально–виховної роботи в закладі з питань охорони життя, здоров’я та норм поведінки дітей під час надзвичайних ситуацій .

Протипожежна безпека у закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. В ЗДО розроблено плани евакуації дітей та працівників на випадок пожежі, замінені пластикові протипожежні віконечка.

У дошкільному закладі здійснюється соціальний захист працівників.

Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин.

Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

В закладі створені всі умови щодо соціального захисту дітей. Станом на 01.09.2018 р. налічувалось 61 дітей пільгових категорій, з них 18 дітям забезпечуються безкоштовне харчування.

 • діти з багатодітних родин – 43 дітей,
 • діти, батьки яких перебували в зоні АТО – 14 дітей,
 • діти з малозабезпечених сімей -4 дитина.

В повному обсязі дошкільний заклад забезпечений мийними та дезінфікуючими засобами, які вкрай необхідні для забезпечення санітарно – гігієнічного стану всього приміщення ЗДО.

Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування дітей та педагогічних працівників

Змістовно та ефективно проводилась медична робота під керівництвом сестри медичної старшої Пагуби Марії Анатоліївни та Старшої сестри медичної Свідерської Катерини Володимирівни та лікарем-педіатром Гардамалою Іриною Миколаївною. Проведений поглиблений огляд всіх дітей лікарем-педіатром та вузькими спеціалістами дітей старших груп. За результатами моніторингу росту і розвитку дітей в закладі 202 дитини (61.2 %) - І групи здоров'я,  114 дітей (33,3 %) - ІІ групи здоров'я,  9 дітей (5,5%) - ІІІ групи здоров'я.  Медична сестра здійснювала систематичний контроль за станом фізичного виховання, дотримання санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічним режимом, повітряного, рухового, світлового режимів, проведенням всіх фізкультурно-оздоровчих заходів, проведенням санітарно-освітньої роботи перед персоналом та батьками ДНЗ, контроль за методикою проведення занять та їх вплив на організм дитини.

Систематично інструктор з фізкультури та медична сестра проводили індивідуальні, індивідуально-групові заняття з часто хворіючими дітьми, заняття з корекції фізичних вад у дітей, нетрадиційні загартувальні процедури: фіточай, аромотерапія, музикотерапія, сміхотерапія, казкотерапія та ін.

Питання фізичного виховання, оздоровлення дітей, зниження захворюваності постійно знаходилися на контролі в адміністрації та  медичної сестри, розглядались на виробничій нараді. Аналіз показав, що дитяча захворюваність органів дихання зросла на 20%,  проте знизилась інфекційна захворюваність на 18% ніж в минулому році.  На "Д" обліку стояло 26 дітей. 

Харчування здійснювалось на основі "Інструкції з організації харчування". Аналіз стану харчування в закладі в 2019 році  показав, що воно є якісним, безпечним, кращим у порівнянні з 2017 - 2018 навчальним роком. На належному рівні ведеться ділова документація з харчування старшою медичною сестрою, комірником, шеф-кухарем. За організацією харчування, технологією приготування та видачею готових страв здійснювався систематичний контроль з боку адміністрації, медичного персоналу, комісії з організації харчування та збереження харчових продуктів, громадськості, держпродветслужбою. Ведеться контроль за якістю продукції та наявності сертифікатів якості на неї, радіологічного контролю. Аналіз виконання норм дозволяє зробити висновок, що харчування в закладі було раціональним, збалансованим, вітамінізованим. З метою профілактики у закладі щоденно готуються фіточаї.

Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями

Керівництво закладу працює в тісній співпраці з профспілкою, органами громадського самоврядування закладу.

Адміністрацією та вихователями ЗДО, ведеться постійна та планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у управлінні закладом. Заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці:

- Батьківські збори;

- Засідання батьківського комітету;

- Індивідуальні консультації різних спеціалістів;

- Виготовлення саморобок на виставки разом з дітьми;

- Залучення батьків до активної участі у проведення різноманітних дитячих свят та розваг;

- Проведення осінньої ярмарки;

- Майстер класи.

Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою та піклувальною радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування

За період 2018-2019 н.р. відсутні зауваження щодо контролю та керівництва закладом з боку управління освіти та органів місцевого самоврядування. 

Звернення громадян в основному стосувались влаштування та переведення дітей.

Проблеми закладу:

- ремонт підпірних стінок;

- ремонт фасаду;

-подальше асфальтування території;

- облаштування ігрових та спортивного майданчиків. 

Я особисто як керівник закладу,  щиро вдячна Вам, батьки, за тісну співпрацю, за спільні зусилля, завдяки яким з року в рік покращується результативність освітнього процесу, умови для ігрової, фізичної активності дітей через забезпечення мультимедійними пристроями, комп’ютерним обладнанням та меблями, що відповідають сучасним вимогам, за розуміння і підтримку. Завдяки нашій спільній роботі діти зростають здоровими, щасливими, а ЗДО стає сучасним, комфортним, безпечним.

 

Звіт директора ЗДО №50

Войтович Людмили Степанівни

перед колективом та громадськістю

на загальних зборах

за 2019-2020 н.р.

 

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 №178, "Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю".

Мета:

подальше утвердження відкритої та демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

Завдання звітування:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління освітнім закладом;
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління освітнім закладом.   

Загальні відомості про ЗДО

Головною метою ЗДО є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №50 екологічного напрямку Рівненської міської ради засновано 11.02.1986 року. З 20 листопада 2006 року(наказ №621-осн.) заклад здобув статус екологічного напрямку. Приміщення закладу типове: 12-групове. Проектна потужність 275 місць. У   закладі функціонує 12 груп, з них 3 – для дітей перед дошкільного віку, 9 – дошкільного.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей;  формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснює, директор, згідно з Статутом.

Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

Конституції  України,  Закону України "Про освіту", Закону України "Про дошкільну освіту",  Закону України "Про мови",  Кодексу ЦЗ України, Положенням про дошкільний навчальний заклад, Базововим компонентом дошкільної освіти,   Освітньою програмою  для дітей від двох до семи років "Дитина», парціальними програмами,  Програмою розвитку та річного Плану роботи ЗДО, власним  Статутом.

Комплектування груп відбувається за віковим принципом, індивідуальними потребами та з урахуванням запитів батьків. Діти зараховуються до закладу згідно електронної черги.

За останні роки прослідковується характерна тенденція до зростання чисельності дітей. В 2019/2020 навчальному році згідно електронної черги було прийнято 89 дітей.

В 2019/2020н.р. перевантаження закладу становить 19% (54 дитини). Це пояснюється зростанням потреби у суспільній дошкільній освіті, збільшенням народжуваності дітей та авторитету закладу.

З метою забезпечення дошкільною освітою дітей, які не відвідують заклад, проводиться щорічний їх облік, де чітко вказується форми здобуття дошкільної освіти.

А саме:

 • відвідування консультативного центру,
 • залучення до організованих груп за віком без харчування.

Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально- виховного процесу у навчальному закладі

Адміністрація та колектив ЗДО створюють належні умови для повноцінного та гармонійного розвитку вихованців.

Керуючись основними положеннями нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної освіти та Планом роботи на 2019/2020 навчальний рік,  директор та педагогічний колектив зосереджував увагу на пошук оптимальних засобів навчання та виховання дітей з метою реалізації пріоритетних завдань, визначених на основі аналізу роботи закладу дошкільної освіти за попередній навчальний рік, а саме:

 • продовжити впроваджувати в роботу закладу технологію формування в дошкільників соціально доцільної поведінки у межах освіти для сталого розвитку;
 • сприяти впровадженню в організацію роботи з дітьми з формування культури інженерного мислення парціальної освітньої програми «STREAM – освіта, або Стежинки у Всесвіт»;
 • спрямувати діяльність педагогічного колективу на осучаснення змісту й методів освітньої діяльності шляхом формування корпоративної культури та інноваційного стилю педагогічного мислення;
 • удосконалювати партнерську взаємодію з родинами вихованців та налагодити плідну співпрацю з громадськими організаціями, іншими освітніми закладами освіти, щодо забезпечення якісної дошкільної освіти на принципах взаємовигоди, відкритості, добровільності, унормованості, різноманітності застосовуваних технологій.

У 2019/2020 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ЗДО, організацію роботи  по безпеці життєдіяльності учасників освітнього процесу. Під час проведення педрад, семінарів використовувалися інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи і т.д. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювалися, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи.

Моніторинг рівня засвоєння вимог  освітньої  програми всіх вікових груп є основним показником педагогів та усього колективу  у цілому. За результатами діагностики  дошкільників по засвоєнню програми «Дитина»  рівень знань дітей відповідає вимогам даної програми.

Вжиті директором дошкільного навчального закладу  заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку.

З метою ознайомлення з  освітньою діяльностю та умовами перебування дітей в ЗДО, традиційно,  у вересні було проведено Тиждень відкритих дверей для батьків наших вихованців та батьків мікрорайону. Була надана можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, заняття, вернісажі дитячих та колективних з вихователями робіт, оглянути предметно – просторове середовище групових кімнат.

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017р. № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», з метою забезпечення організації та проведення обліку дітей дошкільного віку, дотримання конституційних вимог щодо охоплення їх дошкільною освітою, створення належних умов для здобуття громадянами дошкільної освіти у нашому ЗДО, створена робоча група для організації обліку дітей від народження до шести років, які проживають в даному мікрорайоні. Таким чином, педагогічним колективом закладу було складено банк даних дітей, які не відвідують дошкільний заклад, та проведено моніторинг результативності охоплення дошкільної освітою дітей цієї категорії . Виявилося, що 100% дітей, яким виповнилося 5 років, відвідують заклад.

Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Методична робота закладу в 2019/2020 навчальному році була спрямована на забезпечення науково-методичного та психологічного супроводу реалізації актуальних завдань освіти; упровадження нових освітніх технологій та систем; сприяння розвитку професійної компетентності педагогічних працівників та оволодіння сучаними освітніми методиками, навичками їх використаня; підвищення якості дошкільної освіти; організації  методичного навчання педагогів врежимі online та дистанційного навчання.

Методична робота в ЗДО здійснювалась через колективну,   групову,  індивідуальну форми роботи.

З метою зростання фахової майстерності педагогів, підвищення професійного рівня молодих спеціалістів, творчого вирішення педагогічних завдань і проблем закладу, скоординованості  дій педагогів,  були організовані  такі форми роботи:

Семінари практикуми:

 • Формування екологічно, - економічно,-й соціально доцільної поведінки дошкільників у контексті освіти сталого розвитку.
 • «STREAM – освіта дошкільників».

Проблемна група:

 • «Формуємо в дошкільників соціально-доцільну поведінку за програмою «Дошкільнятам-освіта для сталого розвитку»

Проблемний стіл:

 • «Взаємодія всіх спеціалістів закладу – вихователів, музичних керівників, практичного психолога, інструктора з фізкультури для досягнення позитивного результату».

Педагогічний консиліум:

 • «Побудова освітнього процесу в закладі дошкільної освіти на засадх інтеграції»

Методичні посиденьки:

 • «Організація системи психолого- педагогічних заходів відповідно до вимог контексту програми «STREAM – освіта»

Тренніг:

 • Самоменеджмент- запорука реалізації творчого потенціалу педагога – початківця.

Майстер-клас:

 • «Сучасні сенсорні ігрові посібники своїми руками та успішне застосування їх в освітніх та розвиваючих цілях»

Оnline конференція:

 • Дистанційна робота педагогів у мовах карантину у запитання та відповідях.
 • Вчимося працювати на освітніх платформах: Zoom, Fecebook, Viber.

Учасники цих методичних заходів систематизували і розширили знання про сучасне розуміння поняття сталого розвитку- економічна стабільність, економічна цілісність та соціальне благополуччя; надали теоретичну та методичну допомогу педагогічним працівникам у впровадженні та використанні сучасних технологій; сприяли розвитку  STREAM – освіти  як інноваційного підходу до розвитку базових компетенцій дошкільного віку; підвищили  професійну компетентність педагогів щодо модернізації змісту системи дошкільної освіти, організації освітнього простору на засадах інтеграції.

Під час проведення заходів були проведені такі методичні форми роботи: методичний аукціон, консультація, педагогічний тренінг, ділова гра, методичний турнір.

Протягом  року проводилися методичні наради (педгодини), з метою ознайомлення з нормативними документами,  передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, педагогічних видань тощо.

Методична робота у закладі будувалася і проводилася за принципом систематичної аналітико-діагностичної діяльності, враховуючи інтереси і запити різних категорій педагогів, рівня їх професійної компетентності.

Протягом року велась робота  щодо професійної адаптації з педагогами початківцями (Смеховською Л.С., Кравченко В.В, Пасічник В.В.)

Головним завданням було надання методичної допомоги вихователям-початківцям у розв’язанні першочергових проблем. Зміст роботи полягав у спільних заняттях із вихователем-методистом закладу та індивідуальних консультаціях з  вихователями-наставниками (Юрчук В.М., Петруніною Л.І, Гриневич О.А.,Полюхович Ю.В., Якимчук К.С.).

Психологічна діяльністьздійснювалась відповідно до Положення про психологічну службу системи України. Корекційно-розвивальна робота є одним із основних видів діяльності практичного психолога і полягала в здійсненні психолого-медико-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному, індивідуальному розвитку й поведінці дошкільників. Робота здійснювалась з дотриманням основних етапів корекціно-розвивальної роботи: розроблення програми та змісту корекційних занять, вибору форми колекційної роботи (індивідуальна, групова), методик і технік роботи, планування форм участі батьків у корекційній програмі; реалізації корекційної програми; оцінки ефективності корекції, розроблення рекомендацій щодо виховання дітей; консультативний пункт для батьків «Порадьтесь з психологом» та «Школа батьківства» для адаптації дітей раннього віку та їх батьків.

З метою удосконалення освітньої роботи педагоги ЗДО на  протязі  навчального  року використовували  такі інноваційні програми та технології :

Формування у дітей екологічних,економічних,соціальних навичок(Дошкільнятам  - освіта для сталого розвитку) -  авт..Н.Гавриш, О.Саприкіна, О.Пометун.,старший дошкільний вік (6 р.ж.),  групи (№5,9,12)

«Розвиток зв’язного мовлення дітей дошкільного віку» - Н.Гавриш, А.Богуш.,старший дошкільний вік (6 р.ж.),  група (№9)

«Sand play» ( гра з піском) –авт. Дора. Калфф, ранній вік (3 р.ж.)., середній дошкільний вік (5 р.ж.)  групи (№1,8)

Формування культури  інженерного мислення у дошкільників(STREAM – освіта, або Стежинки у Всесвіт) авт. – Л.К.Крутій.

Освітній напрям «Читання і письмо» або мандрівка до Країни Слів).

Освітній напрям «Інжиніринг» або Маленькі винахідники., молодший дошкільний вік (4 р.ж.), середній дошкільний вік (5 р.ж),  групи (№4,7,11)

Освітній напрям «Мистецтво» або таємниці Дивосвіту.

 групи (№4,5,6,7,8,9,10,11,12)

Раннє навчання англійської мови(Англійська мова для дітей дошкільного віку) – авт..І.А.Кулікова, Т.М.Шкваріна , молодший дошкільний вік (4 р.ж.), середній дошкільний вік (5 р.ж), старший дошкільний вік (6 р.ж.)

 групи (№4,5,6,7,8,9,10,11,12)

Методика розвитку творчих здібностей на занятті з малювання – авт..Л.Шульга, старший дошкільний вік (6 р.ж.), молодший дошкільний вік(4 р.ж.),  групи(№5,6)

Виховання,освіта і розвиток дітей дошкільного віку в хореографічній діяльності(Дитяча хореографія) – авт..А.Шевчук, молодший дошкільний вік  (4 р.ж.), середній дошкільний вік (5 р.ж), старший дошкільний вік (6 р.ж.), групи (№4,5,6,7,8,9,10,11,12)

«Система музичного виховання  за допомогою імпровізаційного музикування» - авт. К.Орф., ранній вік (3 р.ж.), молодший дошкільний вік (4 р.ж.),  групи (№1,2,3,4,6,7)

Технологія фізичного виховання дітей М.Єфименка (Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей)-авт.М.Єфименко, ранній(3 р.ж.), молодший дошкільний вік(4 р.ж.), середній дошкільний вік(5 р.ж), старший дошкільний вік(6 р.ж.) 12 груп.

Розвивальне читання-методика Л.Шелестової, молодший дошкільний вік(4.р.ж), середній дошкільний вік(5 р.ж.),  групи (№4,7),  група(№11)

Педагоги виявляють творчу ініціативу, стійкий інтерес до актуальних проблем; ведуть дослідницьку роботу, є активними учасниками методичних об’єднань міста, online - вебінарів, активно співпрацюють з РОІППО та інших інтернет майданчиках.

Організація варіативної складової змісту дошкільної освіти

Варіативна складова змісту дошкільної освіти, визначена Базовим компонентом, реалізовується через роботу гуртків.

У 2019/2020 навчальному році, відповідно до запитів батьків, з урахуванням здібностей та інтересів дітей, було організовано: гурток пізнавально – екологічного розвитку «Віконечко в природу» керівник О.А.Гриневич; гурток англійської мови(старший дош.вік.) , керівник О.С.Метка; логопедичний гурток (старший дош.вік.)-  С.Л. Коломієць.

Організовано роботу гуртків на основі додаткових освітніх послуг:

«АРТ- студія», керівник О.С. Браценюк, «STREAM – освіта», керівники, Кушнір О.О., Шевчук О.А., Полюхович Ю.В., англійської мови  (молодші, середні групи), керівник Метка О.С., хореографії , керівник Л.С. Смеховська.

Згідно з вимогами Базового компонента варіативна складова становить не більше 20% загального обсягу програми і часу на її реалізацію, тому робота з дітьми проводиться у час, відведений для самостійної діяльності дітей, у другій половині дня (1-2 рази на тиждень).

В нашому закладі, реалізуючи варіативну складову Базового компоненту, ми намагаємося об’єднувати зусилля адміністрації ЗДО, педагогів, дітей та їх батьків. Проведено організаційно-методичну роботу в ЗДО щодо створення умов для виконання варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти,  поповнено матеріально-технічну базу, розширено напрямки безкоштовних гуртків.

Ефективність гурткової роботи значною мірою зумовлювалася належним програмно-методичним забезпеченням. Робота гуртків будувалася за парціальними програмами  рекомендованими МОН, педагогічного досвіду, освітніх інновацій.

Гуртки є дієвою формою організації дитячої життєдіяльності і становлять невід`ємну частину освітньої роботи.

Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу – є одним із провідних напрямків роботи директора ЗДО. В зв’язку з процесами модернізації дошкільної освіти великої уваги набуває створення сприятливих умов для розвитку дитини. Цьому сприяє впровадження інноваційних освітніх технологій у освітній  процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданням, сучасним дидактичним матеріалом, onlin ресурсами.

Матеріально-технічне та освітньо-методичне забезпечення, умови для життєдіяльності дітей покращилися, стали більш якісними, раціональними, безпечними. 

Протягом навчального року були проведені такі заходи:

- встановлення дверей;

- ремонт системи теплопостачання;

- перекриття ігрового павільйона;

- заміна пожежного ящика;

- ремонт та встановлення ігрових споруд на майданчиках;

- придбання дитячих меблів;

- поточний ремонт коридорів загального користування;

- облаштування кабінетів гурткової роботи (еко-лаболаторії, Арт-студії,   логопедичного кабінету та кабінету англійської мови, психологічного кабінету,  туалетної кімнати);

- втановлення пластикових вікон;

- розпочата реконструкція спортивного майданчика (вирівняно спортивне полотно землею та пісоком);

- створені рекреаційні рухові розвивальні зони на території та в приміщенні.

Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, повністю огороджена. Ігрові  майданчики безпечні та  утримується в чистоті. 

Смітники огороджені, закриті. На території оформлені експериментальні осередки: городу, саду, лісу, ягіднику.

Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання

У 2019/2020 навчальному році батьки заклду були активними партнерами  в організації  освітньо-виховного процесу та зміцненні матеріальної технічної  бази ЗДО.   

З 01.09.2019 року до 31.05.2020 року за  кошти батьків  придбано і поставлено на облік:

5 телевізорів,  інформаційні стенди, меблі дитячі, дитячі іграшки, методична та дитяча література, миючі засоби, ролети, банери, конвектори, ламінатор, біндер, пірометри, соляна лампа, розвивальний дидактичний матеріал, посуд, лего – столи, дитяча гойдалка.  Встановлено пластикове протипожежне віконечко, двері, парканчик дитячий. Проведено перекриття майданчика, ремонт всіх приміщень.

За бюджетні кошти станом на 01.06.2020 року  придбано:

 • Оплата послуг 23900 грн. та придбання 40000 грн.;
 • Канцтовари;
 • Підписка;
 • Миючі засоби;
 • Придбання сантехніки;
 • Ремонт кухонного обладнання (електроплита, електрокип’ятильник);
 • Ремонт принтера;
 • Навчання з електробезпеки, пожежної безпеки;

Вжиті заходи щодо забезпечення ЗДО кваліфікованими кадрами та доцільність їх розстановки.

В ЗДО проводиться   робота, спрямована на забезпечення перспективи та прогнозування потреб закладу у працівниках та оптимізація кадрового забезпечення.

Педагогічний процес у ЗДО №50 забезпечують кваліфіковані спеціалісти:

28 педагогів (+8 у відпустці по догляду за дитиною), з них – 1вихователь-методист,   20 вихователів,  2 музичних керівника, 1 інструктор з фізкультури, 1 практичний психолог,  2 -керівника гуртків, 1 вчитель-логопед. 

Директор приділяє велику увагу добору кадрів. В закладі створені всі умови для професійної самореалізації різних категорій працівників.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей та педагогічних працівників

Згідно із Законом України «Про охорону праці» у ЗДО здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників освітньо – виховного процесу. Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітньо – виховного процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.

За період роботи ЗДО у 2019/2020 н.р. нещасних випадків з дітьми під час освітньо – виховної роботи і працівниками на робочому місці не було.

Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно – оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання.

Адміністрація закладу організовувала хороші умови для праці та освітньо – виховної діяльності членів трудового колективу.

При складанні річного Плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров’я дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму.

Робота  з профілактики дитячого травматизму проводиться за такими напрямками:

- поліпшення якості освітньо – виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя;

- удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоровя та життя;

- пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків;

- проведення інструктажів.

Медичні огляди працівників проводяться при прийомі на роботу та відповідно графіку протягом року.

Здійснення  соціального захисту  працівників.

Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин.

Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

В закладі створені всі умови щодо соціального захисту дітей. Станом на 01.09.2019 р. налічувалось 65 дітей пільгових категорій.

 • діти з багатодітних родин – 38 дітей,
 • діти, батьки яких перебували в зоні АТО – 20 дітей,
 • діти з малозабезпечених сімей -4 дитини,
 • діти напівсироти – 1 дитина,
 • діти інваліди – 2 дитини,
 • діти під опікою – 1 дитина.

Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування дітей та педагогічних працівників

Змістовно та ефективно проводилась медична робота під керівництвом сестри медичної старшої Пагуби Марії Анатоліївни, старшої сестри медичної Свідерської Катерини Володимирівни та лікарем-педіатром Гардамалою Іриною Миколаївною. Проведений поглиблений огляд всіх дітей лікарем-педіатром та вузькими спеціалістами дітей старших груп. За результатами моніторингу росту і розвитку дітей в закладі 242 дитини (73,3 %) - І групи здоров'я,  77 дітей (23,3 %) - ІІ групи здоров'я,  10 дітей (3,0%) - ІІІ групи здоров'я, IV – 1 дитина(0,3%)  Медична сестра здійснювала систематичний контроль за станом фізичного виховання, дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічним режимом, повітряного, рухового, світлового режимів, проведенням всіх фізкультурно-оздоровчих заходів, проведенням санітарно-освітньої роботи з персоналом та батьками ЗДО, контроль за методико- педагогічним навантаженням підчас проведення занять з фізкультури. Систематично інструктор з фізкультури та медична сестра проводили індивідуальні, індивідуально-групові заняття з часто хворіючими дітьми, заняття з корекції фізичних вад у дітей, нетрадиційні загартувальні процедури: фіточай, аромотерапія, музикотерапія, сміхотерапія, казкотерапія та ін.

Питання фізичного виховання, оздоровлення дітей, зниження захворюваності постійно знаходилися на контролі в адміністрації та  медичної сестри, розглядались на виробничій нараді. Аналіз показав, що дитяча захворюваність на інфекційні захворювання зросли на 15% проте знизилась захворюваність на інші органи дихання. 

Харчування здійснювалось на основі "Інструкції з організації харчування". Аналіз стану харчування в закладі в  2019/2020 навчальному році  показав, що воно є якісним, безпечним, кращим у порівнянні з 2018 /2019 навчальним роком. На належному рівні ведеться ділова документація з харчування старшою медичною сестрою, комірником, шеф-кухарем. За організацією харчування, технологією приготування та видачею готових страв здійснювався систематичний контроль з боку адміністрації, медичного персоналу, комісії з організації харчування та збереження харчових продуктів, громадськості, держпродветслужбою. Ведеться контроль за якістю продукції та наявності сертифікатів якості на неї, радіологічного контролю. Аналіз виконання норм дозволяє зробити висновок, що харчування в закладі було раціональним, збалансованим, вітамінізованим.

Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями

Керівництво закладу працює  в співпраці з профспілкою, органами громадського самоврядування,  в тісній партнерській взаємодії з батьками вихованців, що є умовою забезпечення якості  дошкільної освіти закладу.

Адміністрацією та педпрацівниками ЗДО, ведеться постійна та планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Протягом року були організовані  різні активні форми співпраці:

- Батьківські збори;

- Засідання батьківського комітету;

- Індивідуальні консультації різних спеціалістів;

- Залучення батьків до активної участі у проведення різноманітних дитячих свят та розваг;

- Благодійний  ярмарок;

- Майстер- класи;

- Тренінги;

- Фізкультурні та літературні квести;

- Флешмоби;

- Толока для облаштування ігрових та спортивного майданчиків;

- Клуб турботливих батьків «Зростаємо разом»

Налагоджено інформаційно-просвітницький простір для батьків (онлан спілкування в закритих групах).

Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності ЗДО. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою та піклувальною радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування

За період 2019/2020 н.р. відсутні зауваження щодо контролю та керівництва закладом з боку управління освіти та органів місцевого самоврядування. 

Звернення громадян в основному стосувались влаштування та переведення дітей та надання консультативної допомоги.

Проблеми закладу:

- ремонт підпірних стінок;

- ремонт та утеплення фасаду;

-облаштування твердим покриття  території;

- облаштування ігрових та спортивного майданчиків;

- заміна вітражних вікон на платикові;

- проведення WI-FI по всьому закладу;

- ремонт системи теплопостачання та водовідведення;

- придбання технологічного обладнання.

Я,  керівник закладу,  щиро вдячна Вам, батьки, за тісну співпрацю, за спільні зусилля, завдяки яким з року в рік покращується результативність освітнього процесу, умови для ігрової, фізичної активності дітей через забезпечення мультимедійними пристроями, комп’ютерним обладнанням та меблями, що відповідають сучасним вимогам, за розуміння і підтримку. Завдяки нашій співпраці діти,  зростають здоровими, щасливими, а ЗДО стає сучасним, комфортним та  безпечним.

Якщо сподобалась сторінка, не забудь поділитися в соціальних мережах