16.04.2019 // Сніданок: Сирники з сметаною, батон з маслом, чай. // Обід: Суп болгарський, бігос з м'ясом, компот із сухофруктів, хліб. // Полуденок: Каша молочна пшенична, батон з маслом, чай.

Звіт завідувача ДНЗ№50

Войтович Людмили Степанівни

перед колективом та громадськістю

на загальних зборах

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 №178, зміст звіту зроблений на підставі "Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю".

Мета:

подальше утвердження відкритої та демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом;

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

    Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституція України, - Закон України "Про освіту", - Закон України "Про дошкільну освіту", - "Положення про дошкільний навчальний заклад", - Базового компоненту дошкільної освіти України, - Закону України "Про охорону праці", - Закону україни "Про цивільну оборону", - Закону України "Про дорожній рух", - Закону України "Про відпустки", - Закону України "Про мови", - Державного стандарту, - "Базового компоненту дошкільної освіти", - Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років "Я у світі, - "Програми "Освіта. Україна ХХІ століття", а також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.

    Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

     Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №50 екологічного напрямку Рівненської міської ради засновано 11.02.1986 року. З 20 листопада 2006 року(наказ №621-осн.) заклад здобув статус екологічного напрямку. Приміщення закладу типове: 14-групове. Проектна потужність 225 місць. У   закладі функціонує 12 груп, з них 3 – для дітей перед дошкільного віку, 9 – дошкільного.

    Комплектування груп відбувається за віковим принципом, індивідуальними потребами та з урахуванням запитів батьків. Діти зараховуються до закладу згідно електронної черги.

Станом на 1 вересня 2017 року списковий склад становив 338 дитини:

  • раннього віку – 70 дитини,
  • дошкільного віку – 268 дитини.

    За останні роки прослідковується характерна тенденція до зростання чисельності дітей. В 2017-2018 навчальному році згідно електронної черги було прийнято 146 дітей.

Дошкільною освітою було охоплено всіх дітей п'ятирічного і шестирічного віку.

         В 2017-2018н.р. перевантаження закладу становить 49%. Це пояснюється зростанням потреби у суспільній дошкільній освіті, збільшенням народжуваності дітей та авторитету закладу.

         З метою забезпечення дошкільною освітою дітей, які не відвідують заклад, проводиться щорічний їх облік, де чітко вказується форми здобуття дошкільної освіти.

А саме:

  • відвідування консультативного центру,
  • залучення до організованих груп за віком без харчування.

 

    Адміністрація та колектив ДНЗ  створюють належні умови для повноцінного та гармонійного розвитку вихованців.

   Матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення, умови для життєдіяльності дітей покращилися на 38%, стали більш якісними, раціональними, безпечними. 

Технічний стан будівлі задовільний. За рік він покращився на 40%, а саме:

- ремонт буфетних кімнат в групових осередках (укладання лицювальної плитки, встановлення меблів, ремонт системи водопостачання);

- встановлення дверей;

- перекриття майданчиків;

- ремонт роздягалень (укладання ламінату, перетирання стін);

- ремонт загального туалету;

- ремонт електрощитової та бойлерної;

- заміна двох пожежних ящиків;

- облаштування кімнат для гурткової роботи;

- ремонт кладової на кухні;

- ремонт та встановлення ігрових споруд на майданчиках;

- придбання дитячих столів, стільчиків, меблів;

- ремонт коридорів загального користування (укладання лицювальної плитки, перетирання стін).

      Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, повністю огороджена. На спортивному майданчику обладнання підтримується в задовільному стані; також кожен ігровий майданчик має свій квітник, утримується в чистоті. 

Смітники огороджені, закриті. На території оформлені городи, які є об'єктом дослідження і праці. 

    Завідувач приділяє велику увагу добору кадрів. В закладі створені всі умови для професійної самореалізації різних категорій працівників.

Рівень забезпеченості кадрами в 2017-2018 н.р. був добрий. Однак відкритою залишалась посада музичного керівника.

Педагогічний склад колективу:

в дошкільному закладі працює 26 педагогів (+9 у відпустці по догляду за дитиною). З них 19 вихователів, 2 музичних керівника, 1 інструктор з фізкультури, 1 практичний психолог, 1 керівник гуртка з англійської мови, 1 вчитель-логопед. 

  В 2017-2018 н.р. було атестовано 8 (30,8%) педагогів. Пройшли курси підвищення кваліфікації  при РОІППО  3 (11, 5%) педагога. 

    У 2017-2018 н.р.  колектив дошкільного навчального закладу  ясел-садка №50 екологічного напрямку, керуючись Законом України "Про дошкільну освіту", Базовим компонентом дошкільної освіти, закінчив роботу над науково-методичною темою "Використання інноваційних технологій та психолого-педагогічного проектування діяльності в екологічному розвитку дошкільників", якій були підпорядковані такі завдання:

1. здійснення інтегрованого підходу в процесі виховання, навчання, розвитку дошкільників на засадах методології ППП (психолого-педагогічних проектів);

2. подальше використання здоров'язберігаючих технологій з метою збереження та зміцнення фізичного, психічного, духовного здоров'я дитини, оптимізацію рухового режиму, забезпечення оздоровчої спрямованості освітньо-виховного процесу;

3. розвиток екологічної діяльності у дітей дошкільного віку в контексті реалізації програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у світі";

4. скоординування роботи педагогічного колективу та художньо-естетичний розвиток дошкільників.

та оздоровчий період

1. здійснення комплексного підходу до зміцнення та збереження фізичного, психічного, духовного та соціального здоров'я дітей дошкільного віку шляхом використання нетрадиційних технологій оздоровлення;

2. розвиток інтелектуальних здібностей дітей дошкільного віку у процесі спілкування дітей з природою.

 

    Упродовж року велась систематична робота з удосконалення розвивального предметно-ігрового середовища. Моніторинг оснащення предметно-ігрового розвивального середовища засвідчив, що воно значно поповнилось матеріалами та обладнанням: осередок здоров'я (фізкультурний) - 65%, осередок самоорганізації (куточок чергових, знаряддя і атрибути побутової праці, самообслуговування, праці в природі, художньої праці) - 55%, осередок пізнавальної діяльності (математичний, екологічний, народознавчий) - 48%, художньо-естетичний осередок (образотворчий, літературний ) - 35%, осередок психологічного розвантаження - 15%, мовленнєвий осередок - 35%. Наповнюваність ігрових осередків у 2017 році зросла на 45% у порівнянні з минулим роком. Ігрове середовище збагатилось не лише за рахунок кількісного накопичення, а через покращення якісних параметрів.

    Методична робота з педагогічними кадрами проводилась згідно структури, диференційовано з урахуванням досвіду, стану, рівня підготовки педагогічних кадрів, координувалась на основі вивчення результативності, освітньо-виховного процесу, а також в діагностуванні професійного рівня педагогів і спрямовувалась на:

 - реалізацію проблемної теми закладу;

- впровадження інноваційних освітніх технологій, аналізу результатів роботи та вибір доцільних;

- реалізацію принципу особистісно-орієнтованої моделі дошкільної освіти, здійснення гуманістичного, компетентнісного, інтегрованого підходів в організації освітньо-виховного процесу;

- підвищення педагогічної майстерності, творчості, інноваційної компетентності.

Завдяки такій спрямованості, вдалося:

- освітній режим провести у режимі розвитку;

- підвищити професіоналізм, інноваційну грамотність та творчий потенціал педагогічного колективу, що й спонукало фахівців до самоосвіти та самореалізації.

    Анкетування щодо виявлення результатів діяльності педагогів з оновлення змісту освітнього процесу засвідчило такий рівень потенційних можливостей: 84% педагогів працюють над зміною змісту освіти і його дидактичним забезпеченням, решта стикаються з труднощами й тому виконують завдання вище окресленого напрямку. 25% вихователів мають первинну обізнаність щодо новітніх технологій; 92% вихователів прагнуть удосконалювати рівень своїх умінь і теоретичних знань; 94% вихователів приділяють достатньо уваги індивідуальній роботі з дітьми; 98% працюють над вивченням  певної проблеми.

   Підвищенню професіоналізму, вдосконаленню педагогічної майстерності, розвитку інноваційної компетентності, творчості, координування дій педагогів сприяли якісно проведені як традиційні, так і не традиційні форми методичної роботи з кадрами.

    З метою вирішення основних завдань проведено 95% із запланованих заходів. Вони розраховані на згуртованість педагогічного колективу, забезпечували взаємодію адміністрації і педагогів.

     Під час навчального року дошкільний заклад проводив для вчителів-логопедів міста методичне об'єднання з теми: "Використання нетрадиційних методів у логопедичній роботі". 

      Забезпечення єдності вимог дошкільного закладу і сім'ї у вихованні та навчанні дітей досягається завдяки втіленню принципу інтеграції суспільного та родинного виховання, співпраці батьків і педагогічного колективу у вирішенні завдань розвитку особистості дитини.

     З метою розвитку у дітей у дітей індивідуальних, гуманітарних, творчих задатків кожної дитини упродовж року в закладі працювали гуртки за інтересами. Вихованці вивчали англійську мову, займалися в хореографічній студії, інтелектуальному гуртку, грали на дитячих інструментах, сольно виконували пісні, що й забезпечило розвиток у них співочо-танцювальних, творчих та артистичних здібностей, інтелекту, мовлення.

    В закладі створені всі умови щодо соціального захисту дітей. Станом на 01.09.2017 р. налічувалось 69 дітей пільгових категорій, з них 30 дітям забезпечуються безкоштовне харчування.

  • діти з багатодітних родин – 36 дітей,
  • діти-інваліди – 2 дітей,
  • діти, батьки яких перебували в зоні АТО – 20 дітей,
  • діти з малозабезпечених сімей -10 дитина ,
  • діти, що мають опіку – 1 дитина.

    Змістовно та ефективно проводилась медична робота під керівництвом сестри медичної старшої Пагуби Марії Анатоліївни та лікарем-педіатром Гардамалою Іриною Миколаївною. Проведений поглиблений огляд всіх дітей лікарем-педіатром та вузькими спеціалістами дітей старших груп. За результатами моніторингу росту і розвитку дітей в закладі 204 дитини (61.2 %) - І групи здоров'я, 111 дітей (33,3 %) - ІІ групи здоров'я, 18 дітей (5,5%) - ІІІ групи здоров'я.  Медична сестра здійснювала систематичний контроль за станом фізичного виховання, дотримання санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічним режимом, повітряного, рухового, світлового режимів, проведенням всіх фізкультурно-оздоровчих заходів, проведенням санітарно-освітньої роботи перед персоналом та батьками ДНЗ, контроль за методикою проведення занять та їх вплив на організм дитини.

   Систематично інструктори з фізкультури та медична сестра проводили індивідуальні, індивідуально-групові заняття з часто хворіючими дітьми, заняття з корекції фізичних вад у дітей, нетрадиційні загартувальні процедури: фіточай, аромотерапія, музикотерапія, сміхотерапія, казкотерапія та ін.

   Питання фізичного виховання, оздоровлення дітей, зниження захворюваності постійно знаходилися на контролі в адміністрації та  медичної сестри, розглядались на виробничій нараді. Аналіз показав, що дитяча захворюваність органів дихання зросла на 20%,  проте знизилась інфекційна захворюваність на 18% ніж в минулому році.  На "Д" обліку стояло 26 дітей. 

   Харчування здійснювалось на основі "Інструкції з організації харчування". Аналіз стану харчування в закладі в 2018 році  показав, що воно є якісним, безпечним, кращим у порівнянні з 2016 - 2017 навчальним роком. На належному рівні ведеться ділова документація з харчування старшою медичною сестрою, комірником, шеф-кухарем. За організацією харчування, технологією приготування та видачею готових страв здійснювався систематичний контроль з боку адміністрації, медичного персоналу, комісії з організації харчування та збереження харчових продуктів, громадськості, Держпродветслужбою. Ведеться контроль за якістю продукції та наявності сертифікатів якості на неї, радіологічного контролю. Аналіз виконання норм дозволяє зробити висновок, що харчування в закладі було раціональним, збалансованим, вітамінізованим. З метою профілактики простудних захворювань у закладі щоденно проводиться С-вітамінізація третьої страви, готуються фіточаї.

Керівництво закладу працює в тісній співпраці з профспілкою, органами громадського самоврядування закладу.

За період 2017-2018 н.р. відсутні зауваження щодо контролю та керівництва закладом з боку управління освіти та органів місцевого самоврядування не було. 

Звернення громадян в основному стосувались влаштування та переведення дітей.

Проблеми закладу:

- ремонт підпірних стінок;

- ремонт фасаду;

-подальше асфальтування території;

- облаштування ігрових та спортивного майданчиків. 

 

За навчальний період з 01 вересня 2017року 31 травня 2018року використано:

бюджетних коштів:

26 000 - ремонт водопостачання;

1200 грн - аптека.

 

Подаровано батьками:

 

посуд, куточок чергових, меблі дитячі, телевізори, електротовари, канцтовари, іграшки, жалюзі,  господарчі витрати, будівельні матеріали, ремонт системного блока, мультимедія, товари для поточного ремонту, товари для ремонту сантехнічного обладнання.

 

Всього на суму: 98 250 грн.

 

 Я особисто як керівник закладу щиро вдячна Вам, батьки, за те, що Ви люди не байдужі, що Вас цікавить кожна прожита дитиною хвилина в нашому дошкільному закладі. Завдяки нашій спільній роботі діти зростають здоровими та щасливими. 

Якщо сподобалась сторінка, не забудь поділитися в соціальних мережах