24.09.2020 // Сніданок: Вареники ліниві з сметаною, батон з маслом, кавовий напій з молоком. // Обід: Суп селянський, печеня по-домашньому, компот із сухофруктів, хліб. // Полуденок: Каша молочна пшоняна, батон з медом, чай.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПІКЛУВАЛЬНУ РАДУ  ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО

ЗАКЛАДУ ЯСЕЛ-САДКА  № 50 ЕКОЛОГІЧНОГО НАПРЯМКУ

 

 

 1. Загальні положення

1.1. Піклувальна Рада дошкільного навчального закладу ясел-садка екологічного напрямку № 50 (далі ДНЗ) є добровільним органом громадського самоврядування, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності у закладі.

1.2. Піклувальна Рада дошкільного закладу у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про об’єднання громадян", Конвенцією ООН "Про права дитини", п.48 Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. № 305, Статутом дошкільного навчального закладу, Примірним положенням про Піклувальну Раду дошкільного навчального закладу (Наказ МОН України №45 від 05.02.2001р. зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2001р. за № 146/5337), іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та міжнародним законодавством з прав дитини, Положенням про Піклувальну Раду  ДНЗ ясел-садка №50 екологічного напрямку, планом роботи ДНЗ та рішеннями загальних  батьківських зборів (конференції).

1.3. Рішення про заснування Піклувальної Ради ДНЗ та кількість його членів приймаються на загальних батьківських зборах закладу.

1.4. Припинення діяльності ПР ДНЗ може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації.

 

 1. Мета, завдання, основні принципи діяльності Піклувальної Ради ДНЗ

2.1. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності дошкільної освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання, захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування, у відповідних державних, судових органах, забезпечення постійного та систематичного взаємозв’язку батьків і педагогічного колективу закладу, а також надання допомоги батькам та педагогічному колективу щодо реалізації завдань дошкільної освіти.

2.2. Основним завданням діяльності піклувальної ради є:

- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання дітей у навчальному закладі;

- сприяння зміцненню навчально-виховної, наукової-методичної, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази та благоустрою дошкільного закладу;

- сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров'я  учасників освітнього процесу;

- організація дозвілля (конкурси, вечори, спортивні змагання тощо) та оздоровлення вихованців, педагогічних працівників;

- запобігання дитячій бездоглядності;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та вихованців;

- сприяння соціально-правовому захисту учасників освітнього процесу.

- збереження та зміцнення здоров’я дітей;

- формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дітей;

- виховання у дітей елементів природодоцільного світогляду, розвитку позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

- утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

- розвитку потреби в реалізації творчих здібностей дітей;

- всебічного зміцнення зв’язків між родинами, дошкільним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

- залучення батьківської громадськості до організації дозвілля та оздоровлення дітей;

- організації роботи з поширення психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за розвиток і виховання дітей, обмін позитивним досвідом родинного виховання;

- вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою;

2.3. Основними принципами діяльності піклувальної ради ДНЗ є:

- законність;

- гласність;

- колегіальність;

- толерантність;

- виборність;

- організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством;

- підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків закладу.

 

 1. Порядок створення Піклувальної ради ДНЗ

3.1. Піклувальна рада створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного навчального закладу.

3.2. Піклувальна рада формується у складі 7-15 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, дошкільного закладу, окремих громадян, у тому числі іноземних.

3.3. Піклувальна рада може створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють.

3.4. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах ДНЗ шляхом голосування простою більшістю голосів.

3.5. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

3.6. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває,  на загальних зборах  на його місце обирається інша особа.

3.7. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обирається заступник та секретар.

3.8. Голова піклувальної ради:

- скликає і координує роботу піклувальної ради;

- готує і проводить засідання,  затверджує рішення піклувальної ради;

- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

- представляє піклувальну раду в  установах,  підприємствах  та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

3.9. Робота піклувальної ради планується довільно на підставі плану роботи ДНЗ рішень загальних зборів, рекомендацій завідувача, вихователів, громадськості.  Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж  чотири рази на рік. Засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної  ради  приймається  простою  більшістю голосів.

Керівництво і працівники ДНЗ не несуть відповідальності за стан формування протоколів.

3.10. Піклувальна  рада  інформує про свою діяльність у доступній  формі  на зборах,  у засобах масової інформації,  через спеціальні стенди тощо.

3.11. Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до  відома колективу дошкільного навчального закладу, батьків,  громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

3.12. Не  допускається  втручання  членів піклувальної ради в навчально-виховний процес без  згоди керівника дошкільного навчального закладу.

 

 1. Права піклувальної ради

Піклувальна рада має право:

- вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника ДНЗ, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, науково-методичної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази ДНЗ;

- сприяти залученню додаткових  джерел фінансування ДНЗ: кошти батьків або осіб, які їх замінюють, добровільні пожертвування і цільові внески від фізичних і юридичних осіб, інших коштів, не заборонених чинним законодавством України;

- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази дошкільного навчального закладу;

- сприяти стимулюванню творчої праці педагогічних  працівників, вихованців;

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи ДНЗ, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку.
Звіт Піклувальної ради

з 01.01.2016р. по 01.09.2016р.

За батьківські та благодійні внески придбано та оприбутковано:

Меблі: 12525 грн.

(меблі дитячі, стільчики дитячі – 66шт.)

Твердий та малоцінний інвентар:

 • Дошка шкільна (1шт) : 380 грн.
 • Електрочайник (3шт) : 708грн.
 • Магнітофони (3шт) : 2836 грн.
 • Годинники (3шт) : 435 грн.
 • Бактерицидна лампа (1шт.) : 185 грн.
 • Табуретки металеві (6шт.) : 585 грн.
 • Перфоратор (1шт.) : 1350 грн.
 • Тиски (1шт.) : 250 грн.
 • Точило (1шт.) : 450 грн.
 • Набір ключів (1шт) : 180 грн.
 • Набір викруток (1шт) : 140 грн.
 • Набір пасатижів (1шт) : 195 грн.
 • Мольберт (3шт.) : 1180 грн.
 • Набір електрозапчастин (3шт) : 2900грн.
 • Пилосмок (1шт) : 1660 грн.
 • Вікно пластикове (2шт.) : 9700грн.

Канцтовари: 29567 грн.(зошити робочі, альбоми для малювання, ножиці, пензлики, кольоровий папір, олівці кольорові, фломастери, зошити, пластилін, клей ПВА, файли, папір ксероксний,гуаш)

Матеріали для проведення ремонту: 16056грн. (цемент, сніжка, лак,фарба біла, фарба різнокольорова, розчинник, вапно, щітки, колорекс, шпаклівка)

Господарчі товари:

 • Двері (2шт.) : 1362грн.
 • Гіпсокартон : 435грн.
 • Профіль : 416 грн.
 • Замки (2шт) : 772грн.
 • Мін. вата : 663 грн.

М’який інвентар:

 • Костюми в українському стилі (8шт.) : 1440грн.
 • Костюм «Ненька Україна» (1шт) : 210 грн.
 • Подушка (22 шт.) : 852 грн.
 • Костюм «Снігуронька» (1шт.) : 110грн.
 • Штори (6шт.) : 360 грн.
 • Сукні дитячі (2шт.) : 90 грн.
 • Наматрацники (3шт) : 90 грн.
 • Шаровари (1шт.) : 60 грн.
 • Матраци (5 шт.) : 455 грн.
 • Спіднички дитячі (15шт.) : 525 грн.

 

Звіт Піклувальної ради

за січень місяць 2017року

 

За батьківські  та благодійні внески придбано та оприбутковано матеріалів на суму:4455 грн.

    

     - Заправка катриджа  (1шт.) на суму 85грн;

     - Миючі засоби    на суму 3620 грн;

     - Лампочки  (20шт.) на суму 120;

     - Папір ксеросний ( шт.) на суму 630 грн.

 

 

 

 

 

Звіт Піклувальної ради

за лютий, березень  місяць 2017року

 

За батьківські  та благодійні внески придбано та оприбутковано матеріалів на суму: 8141 грн.

    - Миючі засоби    на суму 3621 грн;

    - Господарчі витрати  на суму 1771 грн;

    - Лампочки      ( 20шт.) на суму 120грн;

    - Папір ксеросний   (18 шт) на суму 1260грн;

    - Заправка катриджа (1шт.) на суму 85грн;

    - Матеріали для дітей   на суму 207 грн;

    - Вишивка для сорочок  на суму  250 грн;

    - Мольберт   (1шт.) на суму 262грн;

    - Посуда  на суму 310грн;

    - Електрочайник  (1шт)  на суму 255грн.

 

Звіт Піклувальної ради

за квітень, травень  місяць 2017року

 

За батьківські  та благодійні внески придбано та оприбутковано матеріалів на суму: 35.221  грн.

    - Миючі засоби                                                    на суму 1800 грн;

    - Господарчі витрати                                           на суму 2787 грн;

    - Заправка катриджа                                            на суму 120 грн;

    - Матеріали для дітей                                          на суму 100 грн;

    - Канцтовари                                                        на суму 914 грн;

    -  Меблі дитячі                                                     на муму 6.200 грн;

    - Вікна металопластикові                                    на суму  9.300 грн;

    - Килим                                                                  на суму 2750 грн;

    - Постіль дитяча                                                    на суму  5400 грн;

    - Матеріали для перекриття майданчика            на суму 5850 грн.

 

Звіт піклувальної ради

за червень, липень, серпень місяць 2017 року

За батьківські та благодійні внески придбано та оприбутковано матеріалів на суму  75466грн

 

Найменування товару

 кількість

ціна

сума

1

Миюче для посуду

36

14

504

2

Порошок

24

12

288

3

"Пропер" для підлоги

24

25

600

4

"Доместос"

12

43

516

5

Заправка картриджа

2

60

120

6

Лампочки

30

11

330

7

Серветки паперові

24

14

336

8

Туалетний папір

39

20

780

9

Пакети для сміття

38

12

456

10

Віники березові

10

20

200

11

Папір ксерокс ний

10

70

700

12

Зошити

20

13

260

13

Матеріали для майданчиків

 

 

5850

14

Вікно металопластикове

5

 

9300

 

Будівельні матеріали

Найменування товару

 кількість

ціна

сума

1

Сніжка

32

250

8.000

2

Барвник

49

22

1078

3

Грунтівка

12

54

648

4

Шпаклівка

30

145

4350

5

Пензлики

73

9

657

6

Розчинник

26

25

650

7

Фарба біла

56.6кг

51

2886.6

8

Фарба коричнева

29кг

41

1189

9

Фарба різнокольорова

68кг

43

2924

10

Лак

49.6кг

62

3075.20

11

Плитка

57м.кв

183

10430

12

Клей для плитки

22м

87

1914

13

Фуга

10

145

1450

14

Двері

1

838

838

15

Замок

1

375

375

16

Валік

18

53

954

17

Цемент

10м.

130

1300

18

Пісок

1000

1000

19

Щебінь

4куб

437.5

1750

20

Умивальники

3шт

290

870

21

Змішувач

5шт

386

1930

22

Плінтус (багети)

32шт

17

544

23

Метало профіль

48м.кв

 

7.500

24

Вапно

30кг

7

210

 

Якщо сподобалась сторінка, не забудь поділитися в соціальних мережах